Contact: +31 (0)20 72350 00

Duurzaamheid

Onze route naar een groenere wereld.

Gazeley introduceerde haar eerste “Eco Template” (richtlijn voor milieuvriendelijkheid) in 2004. Dit is geïnitieerd door het groeiende besef dat wij verantwoordelijkheid en maatregelen moeten nemen om de effecten van onze activiteiten op het milieu sterk te reduceren en op lange termijn zelfs uit te sluiten.

Deze richtlijn heeft een kader gecreëerd waarbinnen de milieutechnische aspecten van onze ontwikkelingen steeds verder zijn verbeterd. De verworven inzichten hebben wij gedeeld met onze klanten én met onze concurrenten.

Wij zetten dit streven voort met een blijvend bewustzijn van duurzaamheid waarbij praktisch leiderschap ervoor moet zorgen dat wij naast onze positie binnen de sector, ook de effecten op het milieu sterk kunnen verbeteren.

Wij beschouwen onze initiatieven als essentieel en onze plicht voor toekomstige generaties, en staat los van eventuele concurrentieoverwegingen. Dit uit zich in het feit dat wij onze inzichten evengoed met concurrenten als ook met klanten binnen de gehele branche aanbieden.

Meld je aan voorDe nieuwsbrief

Voeg hier je gegevens toe
This website uses cookies to remember site preferences. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies in accordance with our cookie policy.
More about our cookies